Home

Substansvärde Kinnevik

Kinneviks substansvärde uppgick till 117,8 miljarder kronor, motsvarande 424 kronor per aktie per den 31 mars. Det är en ökning med 6,1 miljarder kronor eller 5 procent under kvartalet. Nettokassan uppgick till 3,9 miljarder kronor, motsvarande 3,4 procent av portföljvärdet vid kvartalets slut Long-term sustainable development is an integrated part of Kinnevik's business model: from the sourcing and assessment of new business opportunities, to the ongoing development of our companies and the re-allocation of capital into new opportunities. Our ambition is to develop our companies into long-term sustainable businesses in line with the Paris Agreement, and to futureproof them for a new, low-carbon economy Investmentbolaget Kinneviks substansvärde uppgick till 107,9 miljarder kronor i det tredje kvartalet, en ökning med 23 procent inklusive en betald utdelning om 1,9 miljarder kronor i samband med delförsäljningen av Zalando

40/60 Composition - by end of 2022 Kinnevik shall have a 40/60 composition (at least 40% of the underrepresented gender) in the Management team as well as in the Investment and Corporate teams 10% Female Capital - from 2019 and onwards, at least 10% of the annual investment budget shall be reserved for investments in female-founded or led companies Substansvärde Pris Rabatt(+) / Premie(-) Bure Equity: 274.10: 367.60-34.11%: Creades A: 76.00: 111.80-47.11%: Havsfrun Investment B: 11.91: 25.30-112.43%: Industrivärden C: 311.00: 322.90-3.83%: Investor B: 207.75: 195.65 +5.82%: Kinnevik B: 423.91: 323.60 +23.66%: Latour B: 173.00: 278.40-60.92%: Linc: 61.50: 105.00-70.73%: Lundbergföretagen B: 496.00: 554.20-11.73%: NAXS: 63.04: 54.20 +14.02%: Öresund: 150.0

Kinneviks substansvärde var 424 kronor per aktie den 31

TCFD Kinnevi

Kinnevik AB är ett svenskt investmentbolag grundat 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Bolaget har sitt säte på Skeppsbron 18 i Stockholm.. Kinnevik är en aktiv långsiktig ägare som investerar i digitala konsumentbolag. Nuvarande vd Georgi Ganev tillträdde 2018. [2]Kinnevik har stora ägarandelar i omkring 30 bolag och investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i. Substansvärde. 5% Q/Q. 25 Kinnevik is an industry focused investment company with an entrepreneurial spirit. Our purpose is to build the digital consumer businesses that provide more and better choice. We do this by working in partnership with talented founder Kinnevik rapporterar en ökning i substansvärdet, inklusive betald utdelning, med 23 procent under det tredje kvartalet. Substansvärdet är värdet av investmentbolagets innehav. I en tid när Covid-19 fortsätter att ha en stor och allvarlig påverkan på ett växande antal människor och länder ser vi ett fortsatt starkt momentum i våra digitala bolag under det tredje kvartalet. Ett uppdaterat substansvärde per 16 september finns bifogat i appendix 1. För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta: Mia Brunell Livfors, Verkställande direktör och +46 (0)8 562 000 00 koncernchef Torun Litzén, Informations- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83 +46 (0)70 762 00 83 Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak. Kinnevik rapporterade ett substansvärde på 424 SEK per aktie för det första kvartalet, upp från 402 SEK under Q4 2020. Uppgången var främst driven av onoterade innehav inom sjukvårdssegmentet. Vi höjer vår riktkurs till följd av uppdaterade värderingar ; Kinnevik startade 2021 med en genomgående stark position i vår portfölj och vi har fortsatt att bygga på den plattformen.

Kinnevik rapporterar idag ett substansvärde om Tror aktien kommer testa motstånd på kr snart. Har testat kinnevik där tidigare, kanske tar sig igenom denna gång. AKTIEUTDELNINGAR. Köper tillbaka kinnevik, vet att det är dumt att sälja av för att fullständig konkurrens ''behöver'' pengarna stock som nybliven kinnevik student behövdes pengarna till . Hoppa till huvudinnehållet. Aktie: Substansvärde: Kurs: Substansrabatt: 5-årssnitt: 10-årssnitt: Kinnevik B: 270,82: 218,2: 19,43%: 14,99%: 22,96%: Investor B: 380: 313,7: 17,45%: 21,93%: 25. Køb Kinnevik AB ser. A (KINV A) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realti Då AGB1:s substansvärde i praktiken var lägre, måste det höjas för att motsvarade köpesumman. Since the net asset value of AGB1 was in fact lower the net asset value had to be increased to attain the purchase price. GlosbeMT_RnD. Show algorithmically generated translations. Examples Add . Stem. k) Varor i sändningar vars substansvärde inte överstiger 22 EUR, under förutsättning att.

Kinnevik ökar substansvärdet med 23 procen

Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik redovisar ett så kallat substansvärde på 111,7 miljarder kronor vid utgången av fjärde kvartalet. Det är en ökning med 3,8 miljarder kronor eller 4 procent jämfört med slutet av tredje kvartalet. Substansvärdet avspeglar värdet på Kinneviks tillgångar. Kinneviks vd Georgi Ganev konstaterar i rapporten att 2020.

Kinnevik: Diversity and Inclusion Framework Kinnevi

Kinnevik ökar substansvärdet med 38 procent. Georgi Ganev, vd för Kinnevik. Foto: Amanda Lindgren. Investmentbolaget Kinneviks substansvärde uppgick till 89,6 miljarder kronor i andra kvartalet, en ökning med 38 procent jämfört med 64,9 miljarder vid utgången av första kvartalet Kinneviks substansvärde över 400 kronor per aktie - tungviktare lämnar. Foto: Jesper Frisk. Familjen Stenbecks investmentbolag Kinnevik redovisar ett substansvärde på 402 kronor per aktie, vilket är en uppgång med 4 procent under kvartalet. Samtidigt lämnar tungviktaren Chris Bischoff bolaget KINNEVIK Pareto Securities sänker Kinnevik till sälj (köp), riktkurs 270 kronor (Finwire) 2021-06-07 08:55 Pareto Securities sänker Kinnevik till sälj (köp), riktkurs 270 kronor newsroom@finwire.se Nyhetsbyrån Finwire Vad får vi egentligen för information här. Står inte ens att dom gjort en analys. Vad jag ser är ett fulspel där faktalös information kastas i ansiktet på folk. Bolag/Aktie Substansvärde Pris Rabatt(+) / Premie(-) Bure Equity: 274.10: 374.00-36.45%: Creades A: 76.00: 113.80-49.74%: Havsfrun Investment B: 11.79: 25.15-113.32%. Kinnevik idag. Georgi Ganev utsågs till vd för Kinnevik i januari 2018 [17] och Dame Amelia Fawcett valdes till styrelseordförande i Kinnevik vid årsstämman 2018. [18]2018 uttryckte Kinnevik sitt stöd för samgåendet mellan Tele2 och Comhem, [19] senare samma år distribuerade Kinnevik sina aktier i MTG till dess aktieägare. [20] Under 2018 utökade Kinnevik sitt innehav i Livongo [21.

Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik redovisar ett substansvärde, tillgångar minus skulder, på 93,3 miljarder kronor eller 339 kronor per aktie vid utgången av kvartalet. Det är en ökning med 2,7 miljarder eller tre procent jämfört med årsskiftet. Främst drev tillväxten i modesajten Zalando, där Kinnevik äger 32 procent, och teleoperatören Millicom, där Kinneviks ägarandel. Kinneviks substansvärde sjönk Investmentbolaget Kinnevik redovisar minskad nettoförlust. Bolaget avstår vanlig utdelning till förmån för extra utdelningar som tidigare kommunicerat. Substansvärdet under perioden var ned en procent. Kinnevik 6 februari 2020 09:23. AFV. Finwire. Resultatet efter skatt blev -1 111 miljoner kronor (-8 280). Resultat per aktie hamnade på -4,02 kronor (-30.

Ibindex *: 438.936 0.893 (0.20%) Investmentbolags-index (ibindex) är ett aktieindex som har som mål att följa utvecklingen hos investmentbolagen på Stockholmsbörsen (OMXS). Indexet är viktat på substansvärdes rabatt/premium och uppdateras dagligen. Startdatum var 3 mars 2014 och initialavärdet sattes till 100 I absoluta tal har dessa tre aktier utvecklat sig bäst på ett år: Creades, +91 procent, Lundbergföretagen +56 procent och Bure +55 procent. Sämst utveckling har Vostok New Ventures haft med uppgång på 2 procent, följt av Kinnevik 5 procent och Havsfrun som stigit 8 procent. På samma tid har OMXS30 stigit 19,6 procent Kinnevik: Substansrabatten 16,7 procent. Stenbeck: Därför kinnevik jag Kinneviks styrelse. Uppgifter: Kinnevik ska investera flera miljarder i Stock. Här är måndagens nya köprekar. Kinnevik AB ser. B. Tre höjda rekar bland onsdagens analyser. DI: Kinnevik köpvärd efter avanza och rabattökning. Kraftigt sämre substansvärde för Kinnevik

Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik redovisar ett så kallat substansvärde på 111,7 miljarder kronor vid utgången av fjärde kvartalet. Det är en ökning med 3, Substansvärde: 67 863 * Enligt Kinneviks Q1-rapport men uppdaterat med aktuella kurser för noterade innehav enligt ibindex.se. ** Siffran visar hur många gånger pengarna Kinnevik gjort på respektive investering. Ger en överskattad bild om Kinnevik gjort stora avyttringar i innehavet. Det är tydligt att Tele2 inte riktigt passar in i den nya bilden - annat än som kassako och. Investmentbolags Index (ibindex) är ett aktieindex som har som mål att följa utveckligen hos investmentbolagen och deras substansvärde på Stockholmsbörsen (OMXS) Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det första kvartalet var 339 kronor. Nyhetsbyrån Direkt. Uppdaterad: 26 april 2018, 08:22 Publicerad: 26 april 2018, 08:20. Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinnevik KINV B +0,83% Dagens utveckling s A- och B-aktie på 301 kronor den 31 mars (egentligen 29 mars, som var skärtorsdag), en. Kinnevik rapporterar ett ökat substansvärde i det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, främst drivet av stigande aktiekurser för Zalando och Tele2. Uttryckt per aktie uppgick substansvärdet till 323 kronor. Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinneviks A- och B-aktie på strax under 243 kronor den 30 juni, en substansrabatt på 2..

Kinnevik äger 47,9 procent av rösterna och 30,5 procent av kapitalet i Tele2. INVESTMENTBOLAG Kinnevik fokuserar kärninnehaven . Publicerad och färdigställd torsdagen den 4 april 2013 kl. 14:30. Med justerat substansvärde och normala rabattnivåer är investmentbolaget Kinnevik en intressant placering. Lägg därtill goda förutsättningar för högre utdelning. Observera att. USA-innehav tryckte upp Kinneviks substansvärde. Rapport Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde vid utgången av det första kvartalet 2021 på 424 kr per aktie, upp från 402 kr vid slutet av 2020. Totalt var substansvärdet 118 miljarder kr, en uppgång från lite mindre än 112 miljoner i slutet av det fjärde kvartalet Aktie: Substansvärde: Kurs: Substansrabatt: 5-årssnitt: Latour: 277: 228,1: 17,65%: 18,03%: Kinnevik: 314,8: 262,1: 16,74%: 19,30%: Investor: 367: 308,9: 15,83%: 26. Kinnevik Kinneviks substansvärde ökar Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det tredje kvartalet var 334 kronor, en ökning med 3 procent under kvartalet. Direkt. Affärsvärlden. 24 oktober 2019 08:26. Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinneviks A- och B-aktie på 269 kronor den 30 september, en substansrabatt på 19,4 procent, mot. substansvärde; Examples Add . Stem. Match all exact any words . Net asset value of the MMF Penningmarknadsfondens nettotillgångsvärde. Eurlex2018q4. It could consider the expected volatility of those net asset values or earnings. Det skulle kunna beakta den förväntade volatiliteten för dessa nettotillgångar eller intjäning. EurLex-2 . errors in the net asset value calculation of the.

substansrabatt.s

Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det andra kvartalet var 298 kronor (31 mars: 289 kronor). Direkt-SE. Uppdaterad: 21 juli 2017, 08:15 Publicerad: 21 juli 2017, 08:10. Kinneviks nye vd Georgi Ganev Bild: TT/Sammy Steen. Det motsvarar, givet en viktad aktiekurs på 264 kronor den 30 juni, en substansrabatt på 11,4 procent (31 mars: 15,8. Investor bildades för cirka hundra år sedan av familjen Wallenberg. Bolaget är nordens största investmentbolag och är majoritetsägare i bolag internationella kvalitetsbolag. Investor kallas ofta för ett maktbolag. Tack vare familjen Wallenbergs inflytande och positioner i bolag som t.ex. SEB så har Investor en stark position inom.

Vad Betyder Substansvärde? (Räkna Ut Substansvärden - Med

 1. Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik redovisar ett så kallat substansvärde på 111,7 miljarder kronor vid utgången av fjärde kvartalet
 2. Substansvärde = Eget kapital (tillgångar - skulder) / antal aktier. Tänk på att det är det verkliga (upattade) värdet på tillgångar och skulder som används, inte det bokförda värdet. Därför är det lättare att bedöma värdet i investmentbolag som endast har börsnoterade aktier i sin portfölj. Substansvärdet är då lika med marknadsvärdet på innehaven i portföljen.
 3. Kinnevik är det svenska investmentbolag med störst internationell prägel, troligtvis är det också den mest spännande arbetsplatsen då bolagsportföljen är under ständig förändring. Men lika spännande som det är med många små verksamheter och tilltänkta internetstjärnskott, lika riskfyllt är det. Som tur är har bolaget en stadig bas att stå på, vilket är telekombolagen.
 4. Kinnevik, med vd Georgi Ganev, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild Foto: Hossein Salmanzadeh/TT. TT. Publicerad 2020-10-15 08.37. Stäng. Dela artikeln: Kraftigt lyft för Kinneviks substansvärde. Facebook Twitter E-post. Stäng. Annons. Stenbecksfärens maktbolag redovisar ett så kallat substansvärde på 107,9 miljarder kronor vid utgången av tredje kvartalet. Det är ett lyft på 23.
 5. En eloge till Creades, Öresund och Industrivärden som rapporterar substansvärde varje månad. En guldstjärna till Svolder som publicerar det varje vecka! Även om vi ännu inte har data för alla, så ser vi i alla fall tydligt på de som rapporterat nyligen att kursuppgången har varit större än substansvärdets ökning. Det betyder att investmentbolagen har blivit dyrare än tidigare
 6. dset, EQT has a track record of almost three decades of delivering consistent and attractive returns across multiple geographies, sectors and strategies
 7. Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Kinnevik är en aktiv och långsiktig ägare i cirka 30 bolag som är verksamma på fem kontinenter i över 80 länder. Kinneviks innehav är uppdelade i fyra sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Underhållning och Finansiella tjänster. Direktavkastning: ca 3,55%. Läs.

KINNEVIK AB (Publ) Org. nr. 556047-9742 • Tel +46 8 562 000 00 • www.kinnevik.com DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019 Mkr 30 sep 2019 30 jun 2019 31 dec 2018 30 sep 2018 Substansvärde 92 010 89 049 70 503 78 775 Substansvärde per aktie, kr 333,58 322,97 255,71 286,33 Aktiekurs, kr 258,70 241,00 213,00 269,70 Nettoskuld -825 -5 679 -2 887 -4 106 Mkr Kv 3 2019 Kv 3 2018 jan-sep. Kinnevik. 2021-02-04 08:19. Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ett substansvärde på 111,7 miljarder kronor vid årsskiftet. Det motsvarar 402 kronor per aktie. Vid utgången av tredje kvartalet var siffrorna 107,9 respektive 388,39 kronor. Nettoresultatet visade en vändning till vinst på 3 776 miljoner kronor i fjärde kvartalet (-1 111) Kinnevik ökar substansvärdet. Kinnevik släpper siffror. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT. Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik redovisar ett så kallat substansvärde på 111,7 miljarder.

Kinnevik Forum Placer

Kinneviks substansvärde var 424 kronor per aktie den 31 mars. 2021-04-22 08:08:05. Finwire News. Kinneviks substansvärde var 424 kronor per aktie den 31 mars . Investmentbolaget Kinnevik vänder till positivt resultat i första kvartalet 2021, jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol, tack var börsuppgången. Rörelseresultatet blev 6 070 miljoner kronor (-8 334). Här ingår. Kinnevik ökar substansvärdet Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik redovisar ett så kallat substansvärde på 111,7 miljarder kronor vid utgången av fjärde kvartalet. Utrikes 4 februari 2021 08:4 Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik redovisar ett så kallat substansvärde på 111,7 miljarder. HD Ekonomi - TT 4 Feb 09:35 Nobia föreslås utdelning på 2 kronor per aktie DI Live - Nyhetsbyrån Direkt 4 Feb 09:35 Nobia föreslår utdelning på 2 kronor per aktie. Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ökat substansvärde under andra kvartalet. Substansvärdet per aktie vid kvartalets slut uppgick till 322,5 kronor, vilket är en ökning mot substansvärdet på 234,7 kronor per aktie i slutet av årets första kvartal. Resultatet efter skatt blev 26 643 miljoner kronor (5 961) Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik redovisar ett substansvärde på 64 550 miljoner kronor vid utgången av juni månad. Det kan jämföras med 72 735 miljoner den 31 mars och 83 517 miljoner vid årsskiftet. Justerat för utdelning sjönk substansvärdet med 1,7 procent under kvartalet

Kinnevik och VNV Globals e-doktor Bablylon till börsen

Kinnevik: Our Food Ecosystem Kinnevi

Det är också värt att kolla på vad är faktiskt skillnaden mellan aktiekurs och substansvärde idag, det vi kallar för substansrabatt eller premie. Mest rabatt erhålls via Kinnevik och Investor medan Lundberg handlas till en stor premie. Med anledning av detta har jag idag sålt hela innehavet av Lundbergföretagen. Aktien har haft en. Vi har uppdaterat vårt substansvärde och vår riktkurs för Kinnevik eftersom aktierna nu handlas exklusive Zalando. Vi har också uppdaterat vårt substansvärde med aktuella marknadspriser för de börsnoterade innehaven. Vi håller fast vid Behåll då aktien handlas nära vår uppdaterade riktkurs och vi fortsätter att ange rabatten till 0. Vi upprepar rekommendationen Behåll och. Kinneviks substansvärde var 305,59 kronor per aktie den 31 mars. Kinnevik 26 apr 2019, kl 08:33. Georgi Ganev, vd på Kinnevik och Cristina Stenbeck, storägare i Kinnevik. Foto: Press samt Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT. Finwire / Breakit. Investeringarna i Mathem och Budbee gör att Kinneviks portfölj växer. Dela på Facebook . Dela på Twitter. Dela på LinkedIn. Finwire / Breakit. Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser

Kinnevik: Diversity and Inclusion in Our Group Kinnevi

 1. Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ett ökat substansvärde för det fjärde kvartalet med 52 procent till 402 kr per aktie, jämfört med samma period i fjol. Från föregående kvartal ökade substansvärdet med 4 procent
 2. Kinneviks substansvärde landade på 107,9 miljarder kronor för perioden, vilket ska vara en ökning med 23 procent. Sålde av nätmöbler för 220 miljoner Under perioden har Kinnevik även sålt hela sitt innehav i nätmöbelhandeln Home24, vilken uppgick till 12 procent, något som gav 21 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor till kassan
 3. Kinneviks substansvärde proforma utskiftningen uppgår till 71,4 Mdkr, eller 259 kr per aktie, varav 4,3 Mdkr i nettokassa vilket tillsammans med framtida utdelningar från Tele2 sätter Kinnevik i en stark finansiell position att fortsätta genomföra sin strategi och stärka sin ställning som Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare . Kinneviks aktieägare får genom den avsedda.
 4. RapportUPPDATERAD Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det tredje kvartalet var 271 kr. Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinneviks A- och B-aktie på 222 kr den 30 september, en substansrabatt på 18 procent, mot en rabatt på 13,5 procent den 21 juli
 5. Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie på 276,38 kronor vilket kan jämföras med 247 kronor vid utgången av det andra kvartalet. Investmentbolaget Kinne

Kinneviks substansvärde över 400 kronor per aktie

Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik redovisar ett substansvärde på 64 550 miljoner kronor vid utgången av juni månad. Det kan jämföras med 72 735 miljoner den 31 mars och 83 517 miljoner vid årsskiftet Foto: Henrik Montgomery/TT. Rapport Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett kraftigt höjt substansvärde per aktie som vid utgången av det tredje kvartalet var 108 miljarder kr, motsvarande 388 kr per aktie. Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinneviks A- och B-aktie på 364,33 kr den 30 september, en substansrabatt på 6,1 procent Kinnevik avser att investera 5 miljoner dollar som en del av en riktad nyemission om 230 miljoner dollar vilket ger Kinnevik en ägarandel i Babylon Health om 13 procent när transaktionen är slutförd. VNV Global kommer också att investera 5 miljoner dollar i transaktionen. Referenspriset är 10 dollar per aktie. Babylon Health och Alkuri Global Acquisition Corp, ett förvärvsbolag, har. Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020. I en tid när Covid-19 fortsätter att ha en stor och allvarlig påverkan på ett växande antal människor och länder ser vi ett.

Kinnevik rapporterade ett substansvärde i linje med förväntningarna, vilket implicerar en rabatt på 36%. Ytterligare omvärderingspotential för de ickenoterade innehaven ligger helt klart i korten och skulle addera 2%. Korsnäs var något under våra förväntningar, men vi ändrar inte i våra värden. Hög rabatt, attraktiv utdelning och omvärderingspotential för de ickenoterade. Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ett substansvärde på 111,7 miljarder kronor vid årsskiftet. Det motsvarar 402 kronor per aktie. Vid utgången av tredje kvartalet var siffrorna 107,9 respektive 388,39 kronor. Ett antal uppvärderingar i den privata portföljen, som var upp 22 procent under helåret, i kombination med en stark aktiekursutveckling i Zalando och Global Fashion Group. Värdet på familjen Stenbecks börsnoterade investmentbolag Kinnevik rasade med 20 miljarder kronor förra året. Men för bolagets nytillträdde vd Georgi Ganev var 2018 ett guldkantat år - med en personlig löneökning på 18,4 miljoner kronor, rapporterar Breakit . Jag vill passa på att tacka er aktieägare för ert fortsatta stöd, skriver han i Kinneviks årsredovisning

Investmentbolag substansvärde: Här är alla substansvärde

Investment AB Kinnevik (Kinnevik) meddelade idag att värdet på dess innehav i Groupon Inc. har ökat efter Groupons notering på NASDAQ i New York fredagen den 4 november Investment AB Kinnevik (Kinnevik) meddelade idag att värdet på dess innehav i Groupon Inc. har ökat efter Groupons notering på NASDAQ i New York... Ökning i Kinneviks substansvärde efter. Kinnevik rapporterar ett ökat substansvärde i det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, främst drivet av stigande aktiekurser för Zalando och Tele2. 16 maj, 2019. Experterna: Så ska du agera i börsoron. Börsen har haft en stadig resa uppåt sedan årsskiftet, men på bara några få handelsdagar har uppgången fått sig en ordentlig törn. 7 mars, 2019. Världens rikaste.

Healthcare Podcast Kinnevi

 1. Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser
 2. 6) Kinnevik 119 miljarder SEK 7) Lifco 83 miljarder SEK 8) Bure Equity 28 miljarder SEK 9) Ratos 16 miljarder SEK 10) Creades 15 miljarder SEK. Listan senast uppdaterad: 2021-05-04. Källa/inspiration: Börsdata/Avanza. Lista A-Ö - Alla svenska investmentbolag 2021. Här listar vi alla börsnoterade investmentbolag i Sverige i.
 3. Investors substansvärde per aktie: 663 kr (663— 558)/663 = 0,159 dvs 15,9 %. Investor handlas alltså till en substansrabatt om nära 16 procent. Det är förstås, allt annat lika, positivt att köpa en korg med aktier med rabatt, jämfört med en premie. Men det kan finnas en eller flera anledningar till man är beredd att handla investmentbolagsaktien med en premie, precis som det kan.
 4. st 35 procent i juni. Jonas Olavi förvaltare på Alpcot om.
 5. KINNEVIK AB (Publ) Org. nr. 556047-9742 • Tel +46 8 562 000 00 • www.kinnevik.com DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2019 Mkr 31 mar 2019 31 dec 2018 31 mar 2018 Substansvärde 84 257 70 503 93 341 Substansvärde per aktie, kr 305,59 255,71 339,28 Aktiekurs, kr 239,80 213,00 299,20 Nettokassa/nettoskuld -4 003 -2 887 -1 079 Mkr Kv 1 2019 Kv 1 2018 Helår 2018 Periodens resultat 13 742 2.
 6. Framgångsrika svenska investmentbolag finns det flera av - välkända Investor, Kinnevik och Latour är några av dem. Låt oss kika närmare på såväl fenomenet investmentbolag, som vilka fler aktörer som räknas till de bästa investmentbolagen i Sverige. Investmentbolag är bolag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag

Reach for Change: New Change Leaders 2019 Kinnevi

 1. För Kinnevik har det på många sätt varit ett år av prövningar men också ett av de mest framgångsrika någonsin. Georgi Ganev, Kinneviks vd Viktig finansiell information Substansvärde 111,7Mdkr Förändring av Substansvärde Q/Q 4% Totalavkastning (12 Månader) 85% Årlig Totalavkastning (5 år) 22% SNABBARE DIGITALT SKIFTE STÖDJER GENOMFÖRANDET AV VÅR STRATEGI Mkr 31 dec 30 sep 31.
 2. Substansvärde 117,8Mdkr Förändring av Substansvärde Q/Q 5% Totalavkastning (12 Månader) 163% Årlig Totalavkastning (5 år) 26% DISTRIBUTIONEN AV ZALANDO ÄR ETT SPRÅNGSTEG FÖR VÅR OMVANDLING Mkr 31 mar 31 dec 31 mar 2021 2020 2020 Substansvärde 117 752 111 671 64 925 Substansvärde per aktie, kr 423,91 402,02 234,72 Aktiekurs, kr 425,15 417,35 164,35 Nettokassa / -skuld (+/-) 3 895 4.
 3. Kinnevik, med vd Georgi Ganev, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild. Bild: Hossein Salmanzadeh/TT . Annons. Stenbecksfärens maktbolag redovisar ett så kallat substansvärde på 107,9 miljarder.
 4. Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie om 306 kronor för utgången av det första kvartalet. Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinneviks A- och B-aktie på drygt 241 kronor den 29 mars, en substansrabatt på 21 procent. Det totala substansvärdet om 84,3 miljarder kronor innebär en ökning med nästan 14 miljarder eller 20 procent under kvartalet.
 5. Rapport Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett kraftigt höjt substansvärde per aktie som vid utgången av det tredje kvartalet var 108 miljarder kr, motsvarande 388 kr. Bankens substansvärde var inte så lågt att det helt skulle utesluta att en privat borgensman skulle överta en garanti på ett totalbelopp på 900 miljoner EUR, även om en förutsättning hade varit betalningen av en.
 6. För att förstå vad rabatten innebär behöver begreppet substansvärde förklaras. Kinnevik äger idag framförallt aktier i digitala konsumentföretag. Några av deras innehav är telebolagen Milicon och Tele2, matleveransföretagen MatHem och Simple Feast. De har tidigare även investerat i Zalando, men som de planerar att lyfta ur portföljen under 2021. Kinnevik har inte haft någon.
 7. Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är vårt mål att skapa värde och avkastning till våra aktieägare
Kinnevik innehav - vi bygger bolag som utmanar genom ny

Kinnevik: Four female Chairwomen in Our Group Kinnevi

 1. lundbergs Ett investmentbolag substansvärde visar oss investerare hur mycket en aktie i bolaget är värt. Om aktiekursen skiljer sig från investmentbolagets substansvärde så tjäna pengar på foton alltså investmentbolaget till substanspremie eller substansrabatt. lundbergs. Vi har här nedanför gjort vårt bästa föra att sammanställa lundbergsföretagen investmentbolags.
 2. Detta substansvärde betyder att rabatten uppgick till 16,4 procent vid utgången av perioden (räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien), att ställa mot 16,1 procent i slutet av det fjärde kvartalet. Det som kallas det rapporterade substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 721 kr, mot 603 kr vid utgången av det fjärde kvartalet. Investors portföljbolag Mölnlycke.
 3. Kinnevik ökar substansvärdet - di
 4. Investmentbolag 2021 ? De 51 bästa Investmentbolagen i Sverig
 5. Kinnevik B (KINV B) aktie Alla nyheter - Börskolle
 6. Kinnevik - sv.LinkFang.or
Så går Kinnevik – och MTG:s e-sportsatsning - BreakitSubstansvärde investor, investmentbolag substansvärdeKinnevik och Vostok New Ventures satsar över 1 miljard iHållbarhet | KinnevikZalando lyfter Kinnevik - HD
 • WTI ETF.
 • Ethereum london meetup.
 • Socialstyrelsen bidrag covid.
 • Deutsche Bank VermögensSparplan.
 • Baum Hausverwaltung.
 • EY karriere Schweiz.
 • Aktienformeln.
 • Financial Times Deutschland alternative.
 • Blockchair priority.
 • What is SHA256.
 • Effektiver Jahreszins Rechner.
 • Yield Farming DeFi.
 • How to code on Mac.
 • Hengst Fürst Romancier.
 • Gas fees ETH.
 • Nasdaq Dividendenkalender 2021.
 • Roter Einzahlungsschein.
 • Remini app alternative.
 • GBP/USD Kurs investing.
 • Volvo intranet.
 • Dream market alternative Reddit 2021.
 • Japan recession.
 • Bitcoin Evolution Canada.
 • Pony Park Padenstedt Bewertung.
 • Passphrase private key.
 • UBS CEO Lohn.
 • ASRock H110 Pro BTC not booting.
 • Edgewell benefits.
 • Blockplate diy.
 • Veranlagung monatliche Auszahlung.
 • Kredit aus dem Ausland ohne Vorkosten.
 • Kraken Dogecoin to wallet.
 • Cardano Prediction 2023.
 • Grand City Property Erfahrungen.
 • Sublime Text alternative.
 • Trust Investing opiniones.
 • Delonghi beratung.
 • My Vanilla app.
 • IQOS HEETS kaufen.
 • Convert Unicode to UTF 8.
 • AsRock H110 Pro BTC 12 Nvidia.